Νέες απαιτήσεις της Νομοθεσίας για Φορολογικούς Μηχανισμούς & Driver A και B

Αγαπητοί Συνεργάτες, Προς εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας ΠΟΛ 1195/2018, η οποία αντικαθιστά την ΠΟΛ 1167/2018, καθώς και της ΠΟΛ 1166/2018, πέρα των άλλων, προκύπτει και η ανάγκη αναβάθμισης των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) καθώς και του λογισμικού συνεργασίας των τελευταίων με τις εμπορικές εφαρμογές (Driver A & B). Δυο είναι η Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης nafpliotis@sspc.com.gr, πριν από