Module PYLON eShop – Lite

Module PYLON eShop - Lite

Περιγραφή:

Το Module PYLON eShop Lite της SSPC είναι μία υπηρεσία μέσω της οποίας μπορεί ο χρήστης να επιτύχει με ασφαλή και λειτουργικό τρόπο την διασύνδεση της εμπορικής εφαρμογής PYLON με την πλατφόρμα eShop που έχει επιλέξει.

Το Module PYLON eShop Lite προσφέρει στον χρήστη αμφίδρομη ενημέρωση ανάμεσα στο eShop και το ERP του με ασφαλή τρόπο, και λειτουργεί με την τεχνολογία restAPI.


Δυνατότητες υπηρεσίας, με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ERP και eShop σε:
 

 1. Είδη
 2. Τιμοκατάλογοι,
 3. Πελάτες
 4. Προμηθευτές
 5. Παραγγελίες Αγορών/Πωλήσεων
 6. Προσφορές Αγορών/Πωλήσεων
 7. Παραστατικά πωλήσεων Αγορών Αποθήκης
 8. Εισπράξεις – Πληρωμές
 9. Κατηγορίες Ειδών

Στοιχεία που συγχρονίζονται από το ERP στο eShop:

 1. Υπόλοιπα ειδών
 2. Ενημέρωση Status παραγγελιών

To Module PYLON eShop Lite Δεν περιλαμβάνει plug-in για WooCommerce & OpenCart