Με το vision μπορεί ο επιχειρηματίας να αντλήσει στοιχεία από την εμπορική του εφαρμογή, αξιακά και ποσοτικά δεδομένα και να δημιουργήσει εύκολα και γρήγορα εκτυπωτικά όπως: Πωλήσεις ανά ώρα, ημέρα, μήνα, έτος. Συγκριτικά στοιχεία από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από έτος σε έτος. Εύκολα γρήγορα και κυρίως ofline.Τα στοιχεία μπορούν να αποτυπωθούν και σε γραφήματα καθώς και να εξαχθούν σε excel, .pdf η οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή επιθυμούμε.

Ο χρόνος και η πληροφορία δεν σταματά ποτέ και πουθενά.

Κατηγορίες: News