Module Εγκρίσεων

Module Εγκρίσεων

Περιγραφή:

To Module Εγκρίσεων της SSPC είναι μία υπηρεσία μέσω της οποίας ορίζουμε μέσα από το PYLOΝ όλη την διαδικασία έγκρισής, ποιος θα εγκρίνει τι και σε ποιόν χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες!


Δυνατότητες Module:
 

  • Ορίζουμε ποιοί χρήστες πυλώνα έχουν δικαίωμα να εγκρίνουν
  • Όταν καταχωρείται ένα έξοδο προμηθευτή μένει σε κατάσταση πρόχειρο (δεν εκδίδεται)
    Ο χρήστης επιλέγει σε ποιόν εγκρίνοντα θα το στείλει προς έγκριση
  • Το παραστατικό αποστέλλεται στο email του εγκρίνοντα, με μια σύνοψη και με τα επισυναπτόμενα pdf του
  • Μέσα στο email υπάρχουν δύο buttons: έγκριση ή απόρριψη, καθώς και αιτιολογία απόρριψης (κείμενο)
  • Αν πατηθεί το έγκριση, το παραστατικό ξεκλειδώνει στον πυλώνα για να επιτραπεί η έκδοση
  • Σε κάθε παραστατικό φαίνεται το status έγκρισης και το πλήρες ιστορικό εγκρίσεων (με ημερομηνίες, χρήστη έγκρισης ή απόρριψης κτλ)